Barion Pixel

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.

Kontrola originality - ako funguje?

Blog - Kontrola originality - ako funguje?

Kontrola Originality je Technická kontrola pre vozidlá, ktoré boli dovezené zo zahraničia. Táto kontrola slúži na to, aby sa dalo dohliadnuť na to, že všetky vozidlá, ktoré sú privážané z iných krajín sú v originálnom, neupravovanom stave. Pri tejto kontrole sa kontroluje technický stav vozidla, či na vozidle nebol upravovaný priestor motora, či sedia najazdené kilometre, či vozidlo nebolo kradnuté, či nebolo v pátraní zahraničnou políciou alebo či sa na bývalého majiteľa nevzťahuje exekúcia (v takom prípade vozidlo nejde odhlásiť, a tak nemôže byť prihlásené na ŠPZ inej krajiny. V prípade, že boli na vozidlo namontované neoriginálne diely, ktoré majú pozmenenú funkciu, je potrebné preukázať aj certifikát (pre európu TÜV certifikát) o tom, že daný diel môže byť na dané vozidlo montovaný. V takom prípade musí byť na certifikáte uvedené aj v akom servise bol daný diel inštalovaný do vozidla.

Práve ste si zakúpili vozidlo v zahraničí, a potrebujete ho dostať na Slovensko, a prihlásiť na Slovenské ŠPZ. Ako teda na to? Vozidlo musí logicky byť najskôr odhlásené z evidencie v pôvodnej krajine na to, aby sa dalo prihlásiť na Slovensku. Treba teda predložiť potvrdenie o tom, že tak aj bolo vykonané. Toto potvrdenie býva súčasťou OEV, alebo Osvedčenia o Evidencií Vozidla. V prípade, že daná krajina toto potvrdenie nezadala do OEV (nakoľko existujú rôzne výnimky pre rôzne krajiny), musí majiteľ vozidla na KO predložiť Doklad o odhlásení z evidencie. Akceptujú sa iba originál kusy dokumentov, KO neprijme žiadnu kópiu, a to ani v prípade, že bola úradne overená notárom. Pozor! Tento doklad netreba doložiť v prípade, že vozidlo pochádza z jednej z týchto krajín: Veľká Británia, Litva, Írsko, Poľsko, Luxembursko, Fínsko, Švajčiarsko, Švédsko, Dánsko, Francúzsko alebo Belgicko.

V prípade ostatných krajín je viac-menej jednotné, aké dokumenty si KO pri kontrole vyžiada. V drtivej väčšine ide o dva dokumenty, nazývané aj ako Časť I a Časť II. Časť I je zväčša Technický preukaz vozidla (alebo TP), a Časť II je Osvedčenie o Evdencií Vozidla (alebo OEV). Tieto doklady je nutné si vyžiadať v krajine, z ktorej vozidlo pochádza, ale je možné si ich vyžiadať aj od predošlého kupcu vozidla. Vo väčšine prípadov ide o tie isté doklady, ktoré musí bývalý majiteľ mať pri odhlasovaní vozidla za účelom predaja. Aj pri tomto sú avšak výnimky, pokiaľ ide o vozidlá dovezené z Taliakska a Španielska. Vozidlá z Talianska majú v rámci novších dokladov iba Časť I (teda TP), a je potrebné si od predajcu vypýtať aj doklad s názvom List Vlastníctva, ktorý nahradí OEV, teda Časť II. V prípade Španielska sa ako Časť I prikladá Osvedčenie o Evidencií Vozidla namiesto Technického preukazu, a namiesto Časti II treba dodať Technickú kartu vozidla. V prípade, že vozidlo dovážate z týchto krajín, pracovník KO Vás informuje, že tieto doklady treba predložiť na kontrole.

Ak vozidlo v minulosti prešlo úpravami, ktoré nie sú od výrobcu vozidla, je nutné dodaťaj certifikát o tom, že daný diel je typovo schválený, že je jeho inštalácia povolená na konkrétne vozidlo, a že daný diel bol inštalovaný v servise, ktorý na takéto úkony má certifikáciu. Tieto všetky informácie zahŕňa (pre vozidlá upravované v rámci EU) TÜV certifikát, spolu s dátumom inštalácie dielov.

Následne po kontrole všetkých potrebných dokladov ku vozidlu sa spíše preberací protokol vozidla. Technik KO si spolu s majiteľom vozidla prejdú celý interiér a externérvozidla, a spoločne zdokumentujú technický stav vozidla v danom čase. Ide primárne oto, aby sa zamedzilo zásahu do vozidla z oboch strán počas kontroly, aby kontrola nemohla byť spochybnená. Po spísaní tohto protokolu majiteľ vozidla odovzdá všetky príslušné dokumenty a kľúče od vozidla technikovi KO, ktorý vozidlo odvezie na kontrolnú stanicu, ktorá je avšak “za zavretými dverami”, nakoľko široká verejnosť nemá prístup ku Kontrole Originality.

Posledným krokom Kontroly Originality je technická kontrola. Tu sa kontroluje, či mechanický stav vozidla zodpovedá predpísanému stavu, ktorý diktuje Technický Preukaz a Osvedčenie o Evidencií Vozidla. V tomto kroku ide primárne o zistenie, či je vozidlo v originálnom stave, ako to predpisuje výrobca. K tejto kontrole, ako sme už spomínali, verejnosť nemá prístup, a to preto, aby verejnosť nevedela, na ktoré komponenty alebo súčasti vozidla sa technici KO zameriavajú. Výsledkom je, že vďaka KO tak vieme na naše cesty priniesť kvalitnejšie a bezpečnejšie vozidlá, u ktorých sme si istí, že hravo spĺňajú technické a emisné normy, ktoré im boli výrobcom dané.

Zdieľajte článok na sociálnych sieťach:


OVERENIE VOZIDLA

alebo

Kde nájdem VIN číslo ?

VIN číslo nájdete:

- malý technický preukaz

- velký technický preukaz

- pod čelným sklom vodiča, viditelné z vonku vozidla

- v motorovej časti vozidla

- v priestore dverí alebo stĺpiku dverí

Podporujeme platobné systémy:

  • barion platba kartou
  • platba paypal

Aj vďaka Vám môžeme podporovať neziskové organizácie a občianské združenia.

  • dobry anjel
  • haka
  • overeniekm

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.